Greenport Holland conferentie 30 mei: Europa en de Nederlandse tuinbouw: oogsttijd!

Kent u de kansen die Europa biedt voor Nederlandse tuinbouwondernemers? Welke thema’s spelen er in Europa? Welke antwoorden heeft de Nederlandse tuinbouw daar op? Hoe heeft u als ondernemer met Europa te maken? Dit zijn de vragen die tijdens de Greenport Holland conferentie op 30 mei centraal staan. Europarlementariër en melkveehouder Jan Huitema praat u bij over het belang van Europa voor de tuinbouw. Collega-ondernemers vertellen over hoe Europa invloed heeft op hun bedrijf en overde kansen en belemmeringen. Tuinbouwlobbyisten geven een inkijkje in het centrum van de macht: Brussel. Lees meer

Greenport Holland

Binnen het tuinbouwcluster vindt u uiteenlopende bedrijven en organisaties. Denk hierbij aan teeltbedrijven, veilingen, handelshuizen, exporteurs,  tuinbouwtoeleveranciers, financiële en adviesinstellingen. Greenport Holland is de naam van dit tuinbouwcluster.

Lees meer

Netwerk

In Greenport Netwerk staat samenwerking met gedeelde belangen voorop. Vanuit Greenport Holland  werken bedrijfsleven en overheden (gemeente, provincies en Rijk) samen aan één agenda, waarbij iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt.

Lees meer

Holland Horti International

De Nederlandse export van tuinbouw producten, techniek en kennis is van grote waarde voor de Nederlandse economie.

Lees meer

Facts & Figures

Nederland is wereldwijd de grootste exporteur van verse groenten.

Facts & Figures

De exportwaarde van de sector is 15,6 miljard euro (5 procent van totale export Nederland), importwaarde 8,2 miljard euro.

Facts & Figures

Het tuinbouwcomplex omvat ruim 29.000 bedrijven.

Facts & Figures

Nederland heeft ’s werelds sterkste en meest innovatieve tuinbouwcluster

Facts & Figures

Momenteel studeren en werken 411.500 mensen in de tuinbouw