Greenport Holland conferentie 30 mei: Nederlandse tuinbouw op de EU Landbouwagenda!

De Greenport Holland conferentie van 30 mei 2016 stond in het teken van Europa: welke kansen biedt Europa voor Nederlandse tuinbouwondernemers? Maar ook, hoe krijgen we met elkaar de Nederlandse tuinbouw beter op de landbouwagenda van de EU? De conferentie heeft hiervoor veel input geleverd, dat heeft geleid tot een gezamenlijk pamflet waarmee de stap naar Europa wordt gezet!  Lees meer

Greenport Holland

Binnen het tuinbouwcluster vindt u uiteenlopende bedrijven en organisaties. Denk hierbij aan teeltbedrijven, veilingen, handelshuizen, exporteurs,  tuinbouwtoeleveranciers, financiële en adviesinstellingen. Greenport Holland is de naam van dit tuinbouwcluster.

Lees meer

Netwerk

In Greenport Netwerk staat samenwerking met gedeelde belangen voorop. Vanuit Greenport Holland  werken bedrijfsleven en overheden (gemeente, provincies en Rijk) samen aan één agenda, waarbij iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt.

Lees meer

Holland Horti International

De export van tuinbouwbouwproducten, -techniek en -kennis is van grote waarde voor de Nederlandse economie. De meeste Nederlandse tuinbouwbedrijven zijn internationaal actief.

Lees meer

Facts & Figures

Nederland is wereldwijd de grootste exporteur van verse groenten.

Facts & Figures

De exportwaarde van de sector is 15,6 miljard euro (5 procent van totale export Nederland), importwaarde 8,2 miljard euro.

Facts & Figures

Het tuinbouwcomplex omvat ruim 29.000 bedrijven.

Facts & Figures

Nederland heeft ’s werelds sterkste en meest innovatieve tuinbouwcluster

Facts & Figures

Momenteel studeren en werken 411.500 mensen in de tuinbouw