Niek-Jan van Kesteren pleit op Greenport Holland conferentie voor Tuinbouwakkoord met nieuw kabinet

Hoe kan de Nederlandse tuinbouw uitdagingen op het gebied van digitalisering, veredeling en energietransitie omzetten in nieuwe verdienmodellen? Deze vraag stond centraal tijdens de Greenport Holland conferentie, op 8 juni bij JUB Holland in Noordwijkerhout. Niek-Jan van Kesteren, voorzitter Greenport Holland concludeerde na de conferentie dat samenwerking op de drie thema’s de sleutel is tot succes. Van Kesteren vindt de tijd rijp voor een tuinbouwakkoord: wat kan en wil de tuinbouwsector op het gebied van energietransitie en duurzaamheid? En hoe financieren we dat? “De tuinbouw moet doorpakken zodat dit akkoord met het nieuwe kabinet kan worden uitgevoerd”, aldus Van Kesteren. Lees meer

Greenport Holland

Binnen het tuinbouwcluster vindt u uiteenlopende bedrijven en organisaties. Denk hierbij aan teeltbedrijven, veilingen, handelshuizen, exporteurs,  tuinbouwtoeleveranciers, financiële en adviesinstellingen. Greenport Holland is de naam van dit tuinbouwcluster.

Lees meer

Netwerk

In Greenport Netwerk staat samenwerking met gedeelde belangen voorop. Vanuit Greenport Holland  werken bedrijfsleven en overheden (gemeente, provincies en Rijk) samen aan één agenda, waarbij iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt.

Lees meer

Holland Horti International

De export van tuinbouwbouwproducten, -techniek en -kennis is van grote waarde voor de Nederlandse economie. De meeste Nederlandse tuinbouwbedrijven zijn internationaal actief.

Lees meer

Facts & Figures

Nederland is wereldwijd de grootste exporteur van verse groenten.

Facts & Figures

De exportwaarde van de sector is 15,6 miljard euro (5 procent van totale export Nederland), importwaarde 8,2 miljard euro.

Facts & Figures

Het tuinbouwcomplex omvat ruim 29.000 bedrijven.

Facts & Figures

Nederland heeft ’s werelds sterkste en meest innovatieve tuinbouwcluster

Facts & Figures

Momenteel studeren en werken 411.500 mensen in de tuinbouw