Economische kracht

Kerncijfers

 • Het tuinbouwcomplex omvat ruim 29.000 bedrijven
 • Productiewaarde 7,9 miljard euro
 • Aandeel in totale agrarische productiewaarde: 40 procent
 • Exportwaarde 15,6 miljard euro (5 procent van totale export Nederland), importwaarde 8,2 miljard euro
 • Bijdrage aan overschot op nationale handelsbalans afgelopen jaren tussen 20 en 25 procent
 • Aandeel sierteelt wereld(export)handel: 60 procent (bloembollen: 90 procent)
 • Wereldwijd grootste exporteur van verse groenten
 • In plantaardig uitgangsmateriaal mondiaal marktleider; exportwaarde 2,5 miljard euro
 • Grootste exporteur van groentezaden ter wereld
 • De sector technologie en toelevering is goed voor 2 miljard omzet
 • Additionele productiewaarde toeleverende industrie: 1 miljard euro (jaarlijkse groei 5 tot 10 procent)
 • Ruimtegebruik 7,8 procent van het totale landbouwareaal (149.300 hectare; glastuinbouw 10.300 hectare (= 0,5 procent)
 • Werkgelegenheid circa 400.000 mensen (ruim helft totale agrosector)
 • Aanvullend werk voor 200.000 mensen in sectoren als logistiek, toelevering, onderwijs en onderzoek