Films

Wat is een greenport?

Alles over de Greenport in Nederland
Deze productie vat het verhaal van de greenports in Nederland samen.

Greenport

'n Tuinbouwcluster van wereldformaat
Deze videoproductie vertelt het verhaal van de tuinbouw in Nederland, het economisch belang en de greenports. Deze video is gemaakt voor iedereen die meer wil weten over de Nederlandse tuinbouw.

Samen de klus klaren

Samen de klus klaren
Deze productie gaat dieper in op de opgaven waarvoor de partners in Greenport Nederland staan. Hierin komen ondernemers aan het woord. Deze video is vooral bedoeld voor tuinbouwbestuurders, politici en overheden die bij de greenports betrokken zijn.