Greenport Conferentie 19 juni: ‘Nieuwe realiteit, nieuwe kansen’

‘Nieuw perspectief nodig op beter rendement in de primaire productie’
Verdere internationalisering in tuinbouwcluster een must

“Nog sterker internationaal ondernemen”. Daartoe riep Sjaak van der Tak, burgemeester van het Westland, de ruim 400 aanwezigen tijdens de opening van de drukbezochte Greenport Conferentie op. De conferentie is gehouden in het kader van het 10-jarig bestaan van Gemeente Westland, als coproductie met Greenport Holland en in samenwerking met Duurzame Greenport Westland Oostland (DGWO).

Loek Hermans sprak als voorzitter van Greenport Holland in een vraaggesprek met dagvoorzitter Klaas Drupsteen over de belangrijke bijdrage die het tuinbouwcluster levert aan onze economie. De export is daarvoor een belangrijke drager.

Hermans: “We zien bij ondernemers in de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U), onder meer in de glasgroente, dat bij velen het water tot over de lippen staat. O.a. vanwege een sterke concurrentie op kostprijs, een versnipperde afzet en andere landen die zich positief ontwikkelen. Er is daarom nieuw perspectief nodig op een beter rendement in die primaire productie. Daarvoor zullen we bereid moeten zijn ons anders te organiseren en écht de handen ineen slaan. Zonder stevig ingrijpen in de organisatie van de verse voedingsketen verliezen we het definitief ten opzichte van de buitenlandse producenten en zullen ook duurzaamheid en innovatie onder grote druk komen te staan. Visies en plannen genoeg, maar een geprofessionaliseerde samenwerking, horizontaal en verticaal, ontbreekt. Direct na de zomer kom ik met een aanpak.”

Internationalisering ‘een must
Ook betoogde Hermans dat een versterkte inzet op internationalisering ‘een must’ is. Groei wordt voornamelijk internationaal gerealiseerd. Nederland en het buitenland hebben elkaar daarin nodig. Hij kondigde in dat kader de oprichting van een nieuwe netwerkorganisatie aan; de Dutch Horticultural Trade Board. Om voor en door ondernemers de internationalisering te versterken. Ook andere sectoren doen dat, zoals de watersector.

Crossover met Water
Speciale inleider tijdens de conferentie was Lieve Declercq, directievoorzitter van drinkwaterbedrijf Vitens. Zij legde de verbinding met de Topsector Water. Ook Vitens opereert internationaal en is, net als ondernemers in het tuinbouwcluster, onder meer actief in Vietnam. Via Vitens Evides Internationaal verbeteren zij de drinkwatervoorziening in 40 Vietnamese steden. Declercq: “De aanwezigheid van meer schoon drinkwater helpt ook de tuinbouwontwikkeling in Vietnam, wat ook kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven”.

Klaas Drupsteen discussieerde vervolgens met de ondernemers Chayenne Wiskerke (Wiskerke Onions), Meiny Prins (Priva) en econoom Hans Stegeman (Rabobank Nederland) en de aanwezigen uit de zaal over hoe je de inzichten van de watersector ook kunt benutten binnen het tuinbouwcluster en vice versa. Innoveren, klantgericht werken, internationaliseren en samen met kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven handelsmissies in het buitenland slim benutten, werden gezien als belangrijke gemene delers.

Duurzaamheid; zonnewarmte voor woonwijk
Naast ondernemerschap kwam ook het thema duurzaamheid aan bod. Ferdi van Elswijk van de vereniging van trostomatentelers Prominent, gaf een toelichting op hun innovatieve en duurzame initiatieven die in samenwerking met vele partijen tot stand zijn gebracht. Eén voorbeeld is het benutten van kassenwarmte voor een woonwijk in Naaldwijk. Via een ondergrondse energieopslag wordt zonnewarmte uit de semi-gesloten kas van Prominent gebruikt voor de woningen. “Goed voor het milieu en bovendien worden de energiekosten erdoor beperkt”, aldus Van Elswijk.

Financieringsinnovatie
Uiteraard is voor duurzaam ondernemen en innovatie voldoende toegang tot financiering nodig. Ook innovatie op dit punt is van belang. De regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, InnovationQuarter, heeft geld beschikbaar voor vernieuwende ideeën, ook nieuw geld voor de tuinbouw. Directeur Rinke Zonneveld: “de opdracht van InnovationQuarter is te zorgen dat bedrijven in Zuid-Holland kunnen groeien, innoveren en investeren. Enerzijds door nieuwe samenwerkingsverbanden te zoeken, anderzijds door ondernemers te helpen de weg naar financiering te vinden.”

Daan Roosegaarde van Studio Roosegaarde, met vestigingen in Nederland en Shanghai, sloot als creatief ondernemer de bijeenkomst af. Hij prikkelde de sector om samen met andere sectoren te kijken naar innovaties die niet meteen voor de hand liggen. Durf anders te denken. Zo is Studio Roosegaarde nu bezig met lichtgevende planten die een snelweg in de toekomst kunnen verlichten. Een mooie cross-over tussen de tuinbouw en de wegenbouw.

Na afloop konden de aanwezigen van de Greenport Conferentie genieten van een diner met overheerlijke Westlandse producten die ter beschikking waren gesteld door ondernemers uit de Westlandse regio.