Greenport Overheden overleg

Bundeling

De overheden trekken samen op, zodat het overheidsbeleid eraan bijdraagt dat de economische kracht van het tuinbouwcluster verder wordtversterkt.
Met hun samenwerking optimaliseren de overheden deze inzet op alle niveaus: regionaal, nationaal, Europees en mondiaal. 

De overheden staan daarbij voor:

  1. Faciliteren – zorgen voor goede voorwaarden, die het ondernemingen mogelijk maakt om goed te ondernemen   
  2. Stimuleren - dat de innovatiekracht in de sector groot blijft, dat ondernemingen ‘ruimte maken’ door maatschappelijk verantwoord te ondernemen    
  3. Kaders stellen – helder aangeven wat de maatschappelijke randvoorwaarden zijn voor het ondernemen

Kerngroep

Voorzitter:
Sjaak van der Tak (burgemeester gemeente Westland)

Rijk:
Yvonne van der Laan (I&M)
Marc Hameleers (EZ)

Provincie:
Yves de Boer (namens Noord-Brabant, Zeeland)
Jaap Bond (namens Noord-Holland, Flevoland)
Jan Jacob van Dijk (namens Gelderland, Overijssel)
Henk Jumelet (namens Groningen, Friesland, Drenthe)
Govert Veldhuijzen ( Zuid-Holland)
Twan Beurskens (Limburg)

Gemeenten:
Theo Duijvestijn (wethouder Gemeente Westland), namens greenport Westland-Oostland
Jobke Vonk (burgemeester gemeente Aalsmeer) namens greenport Aalsmeer
Coos Rijsdijk (burgemeester gemeente Boskoop), namens greenport Boskoop
Kees van Rooij (burgemeester Horst a/d Maas), namens greenport Venlo
Ewald van Vliet (burgemeester gemeente Lansingerland)
Jos Wienen (burgemeester gemeente Katwijk)
Jan Lonink (burgemeester Terneuzen), namens satellieten Zeeland en Noord-Brabant. 
Marianne. Schuurmans (burgemeester Lingewaard), namens satellieten Midden Nederland
Theo Meskers (wethouder gemeente Hollands Kroon), namens greenport Noord Holland Noord en namens de noordelijke satellietten
Klaas Jan van der Bent (wethouder gemeente Katwijk) namens greenport Duin& Bollenstreek