Greenportatlas

LEI Wageningen UR stelt via de website www.agrimatie.nl onderzoeksresultaten beschikbaar voor de tuinbouw. Voorheen verschenen de resultaten in meerdere rapportages en deze zijn nu via deze website integraal beschikbaar. Het zwaartepunt van de presentatie ligt bij de MVO-resultaten van primaire bedrijven in de land- en tuinbouw en de visserij, maar ook onderwerpen als structuur, prijzen, duurzaam voedsel en innovatie komen aan de orde. De onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.              

Bekijk hier de cijfers van de totale tuinbouw.

Ook per sector zijn er cijfers beschikbaar:

Bloembollenteelt
Boomkwekerij
Fruitteelt
Glastuinbouw
Vollegrondsgroenteteelt