Greenportcluster

De kracht van bundeling

De tuinbouw in ons land is geconcentreerd in aantal kernen: de greenports met daaraan verbonden een aantal satellietgebieden. Vergelijk het maar met logistieke ‘mainports’ zoals Schiphol en Rotterdam. Net als deze mainports zijn de greenports gebieden met een concentratie van bedrijven, die sterk met elkaar zijn verbonden.

In het greenportcluster vinden we teeltbedrijven, veilingen, afzetorganisaties, handelsbedrijven, exporteurs en tuinbouwtoeleveranciers bij elkaar. Vaak zijn er ook veredelaars en vermeerderaars van planten en zaden te vinden. Ook kennisinstellingen die actief zijn in de tuinbouw, zitten er dicht bij het vuur, evenals dienstverleners en financiële instellingen. Doordat alle belangrijke partners zo dicht bij elkaar zitten, is er een intensieve uitwisseling van kennis en wordt er op tal van terreinen met elkaar samengewerkt.

In dit netwerk stimuleren ondernemingen en kennisinstituten elkaar om topprestaties te leveren. De theoretische basis hiervoor is verwoord door Michael Porter, professor aan Harvard University.

Zes greenports

In Nederland kennen we Greenport Westland-Oostland, Greenport Venlo, Greenport Aalsmeer, Greenport Duin- en Bollenstreek, Greenport Boskoop en Greenport Noord-Holland Noord. Naast de kernclusters is er nog een aantal grootschalige productiegebieden (satellietgebieden) die samen Greenport Holland vormen.