Integrale oplossing vermindert watergebruik in voedselproductie

Nederland is wereldwijd gerenommeerd vanwege haar sterke land- en tuinbouw. Dat geldt ook voor de watersector. Binnen haar programma Water & Food verbindt het Netherlands Water Partnership beide sectoren. Gericht op impact voor de producent c.q. de keten en een duurzaam watersysteem. Een integrale en pragmatische aanpak staat centraal. Dat vraagt inzicht in de relatie tussen bodem, bemesting, water, zaadkeuze en de verzorging van een gewas, maar ook in het diverse aanbod van het Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Het NWP richt zich op totaal oplossingen voor de open teelten. Met aansprekende voorbeelden wil het NWP laten zien dat de aanpak werkt. Daartoe richt ze zich op belangrijke gewassen en verschillende werelddelen. Een recente missie naar Saoedi Arabië toonde de noodzaak om het watergebruik bij de teelt van dadels te verminderen, en tegelijkertijd de kwaliteit van de dadels te verbeteren. Een overmatig watergebruik gaat niet alleen ten koste van fossiele grondwatervoorraden, maar vermindert ook de bewaarbaarheid van de vrucht. Het ontbreekt de telers echter aan inzicht en kennis. Een consortium van Nederlandse partijen werkt daarom aan een totaal aanpak voor de verduurzaming van de dadelteelt.

De aanpak wil het NWP ook voor andere gewassen gaan toepassen. Eind juni organiseert het NWP, in samenwerking met de Nederlandse ambassade, een missie rond Water & Food naar Polen. Ook voor Colombia worden voorbereidingen getroffen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Prins, senior adviser More Crop per Drop van het NWP (p.prins@nwp.nl of 06-10378595).

Toelichting bij de foto:

Inzicht in een goede bodemkwaliteit is de ruggegraat voor een beter waterefficiency. Hier neemt dr. Arjan Reijneveld van BLGG AgroXpertus een bodemmonster.