Netwerk

Bedrijfsleven en overheden in één Greenport Netwerk

In Greenport Netwerk staat samenwerking met gedeelde belangen voorop. Vanuit Greenport Holland  werken bedrijfsleven en overheden (gemeente, provincies en Rijk) samen aan één agenda, waarbij iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt.