Persbericht: GOM gaat 70 miljoen euro investeren in modernisering van Greenport

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij gaat in de komende jaren zeventig miljoen euro investeren in de modernisering van de Duin- en Bollenstreek. De plannen hiervoor zijn goedgekeurd door de aandeelhouders en worden nu in uitvoering genomen. Een en ander blijkt uit het jaarverslag over 2012 dat GOM heeft gepresenteerd.

Per saldo leiden de investeringen door GOM inclusief de bijbehorende investeringen door grondeigenaren en ondernemingen, tot een totale investeringsimpuls van naar verwachting meer dan 300 miljoen euro voor de greenporteconomie en de ruimtelijke kwaliteit.

GOM heeft met de gemeente Katwijk de ontwikkelovereenkomst gesloten voor het glastuinbouwreconstructiegebied Trappenberg-Kloosterschuur in Rijnsburg. In de komende jaren zal GOM hier een nieuw glastuinbouwgebied met woningbouwkavels realiseren. Met de gemeente Noordwijkerhout heeft GOM een ontwikkelovereenkomst gesloten voor de realisatie van het agrarisch bedrijventerrein Bulb Trade Park aan de Delfweg. Hier zal een modern bedrijventerrein voor handels- en exportbedrijven verrijzen in combinatie met een landschappelijke inpassingzone en woningbouwkavels.

De modernisering en herstructurering van het buitengebied is in gang gezet en onomkeerbaar. In 2012 heeft GOM voor ruim 11 hectare aan bollengrondcompensatiecontracten gesloten. Tegelijkertijd heeft zij voor nog eens 10 hectare aan contracten gesloten voor het slopen van opstallen en het produceren van nieuwe bollengrond in de Greenport Duin- en Bollenstreek. Ook heeft GOM de eerste overeenkomsten gesloten voor de verkoop van bouwtitels voor greenportwoningen. Meer bouwtitelovereenkomsten zijn in voorbereiding.

De projectenpijplijn van GOM is in 2012 verder in omvang toegenomen. Er is veel belangstelling bij grondeigenaren om zaken te doen met GOM. Eind 2012 had GOM zo’n 200 locaties in behandeling.

In de Duin- en Bollenstreek hebben economie, ruimte en landschap elkaar heel hard nodig. Ze versterken elkaar. Het unieke landschappelijke karakter vormt de basis voor de Greenporteconomie. Maar bepaalt zeker ook de grote aantrekkingskracht van de streek als woonregio en toeristische bestemming. De toekomst van de streek is afhankelijk van de mate waarin deze economische en ruimtelijke kracht wordt benut. Om dat te bereiken zullen economische vernieuwing en ruimtelijke vernieuwing moeten samengaan. Een sterke regionale economie vraagt immers om een wervend woon-, werk- en leefklimaat. Daar is het Greenport Ontwikkelingsmaatschappij om te doen.

Het jaarverslag kan gedownload worden op www.gomdb.nl

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het GOM secretariaat, Ellen Hand, telefoonnummer 0252-341150, e-mail: ellen.hand@gomdb.nl