Persbericht: Zomerconferentie Greenport Holland in teken van ‘Internationaal Ondernemerschap’

Den Haag, juni 2013 – Op 20 juni jl. vond de zomerconferentie van Greenport Holland plaats, bij Bejo Zaden B.V. in Warmenhuizen. Gastregio was dit keer Greenport Noord-Holland Noord. Thema van de bijeenkomst was Internationaal Ondernemerschap: wat drijft internationale expansie en wat zijn de kansen en voorwaarden voor internationaal ondernemerschap? "Nederland is van absolute wereldklasse in tuinbouw en uitgangsmaterialen. Wereldwijd neemt de vraag naar Nederlandse producten en kennis toe. We moeten die kansen wel pakken, want de rest van de wereld zit niet stil. Daarom werken wij als Greenport Holland met ondernemers aan het openbreken van internationaliseringskansen in verre markten, maar zeker ook dichtbij" aldus Loek Hermans, voorzitter Greenport Holland.

"De kracht van de regio Noord-Holland Noord zit ‘m in de familiebedrijven", stelde Jaap Bond, voorzitter Agriboard Noord-Holland Noord en gedeputeerde Noord-Holland. "Bewezen is dat deze ook in economisch mindere tijden goed stand houden". Vervolgens schetsten drie toonaangevende ondernemers uit Noord-Holland Noord hun persoonlijke ervaringen, kansen en valkuilen op internationaal gebied. Onderwerpen als R&D, management, MVO en schaalvergroting passeerden de revue. Bert Schrijver van Bejo Zaden B.V. ging in op de ontwikkeling van nieuwe rassen in het buitenland: "wij ontwikkelen rassen in die landen en passen ons aan de cultuur daar aan". Rosaline Zuurbier (Zuurbier & Co Rozenkwekerijen B.V.) schetste haar ervaringen met een productiebedrijf in Kenia en de wijze waarop zij op hun Afrikaanse kwekerij Bilashaka Flowers duurzaam ondernemen. Tenslotte vertelde Jan Kapiteyn (Kapiteyn Group) hoe zij het product Calla internationaal ontwikkelen en in de markt zetten. Daarna was het woord aan Toon Gerbrands, algemeen directeur van voetbalclub AZ. Hij ging in op de maakbaarheid van (inter)nationaal succes, de ups en downs van het voetbalbedrijf AZ en de parallel tussen AZ en de agribusiness. Jack van der Vorst, hoogleraar Logistiek en Operations Research bij Wageningen UR was de laatste spreker met een schets van internationale ontwikkelingen en motieven, knelpunten en succesfactoren voor internationaal ondernemen.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edith Bentvelsen, interim secretaris Greenport Holland: 070-349 0306 of via email: edithbentvelsen@greenportholland.com.