Tuinbouw bedrijfsleven pleit voor sterkere aanpak internationalisering

Den Haag – 23 maart 2016 – De Dutch Horticultural Trade Board heeft gisteren met een aantal vooraanstaande bedrijven uit de tuinbouw en uitgangsmaterialen sector gediscussieerd over een vernieuwde internationaliseringsaanpak voor Nederland.

Hoewel de Nederlandse bedrijven zo goed als allemaal internationaal actief zijn, is er overtuiging dat er nog veel te verbeteren valt. De samenwerking met de overheid voor een consistente aanpak op specifieke landen of thema’s is één van de beoogde winstpunten. Een andere conclusie ligt dichter bij het bedrijfsleven: samenwerking met andere bedrijven in de keten (en crossovers) is essentieel om mee te dingen naar grote opdrachten van investeerders en buitenlandse overheden.

 

De Nederlandse export van tuinbouw producten, techniek en kennis is van grote waarde voor de Nederlandse economie. 24% Van de mondiale handel van tuinbouwproducten is afkomstig uit Nederland en Nederland is marktleider in de productie van o.a. zaad en kas-technologie. Echter is ook gebleken dat het aandeel van de Nederlandse export in het nationaal inkomen slechts 30% is. Vergeleken met landen als België en Denenmarken, kan daar nog flink gegroeid worden. Om verdere internationalisering te bewerkstelligen zijn er twee belangrijke conclusies getrokken:

 

De tuinbouw in de wereld is steeds meer gebonden is aan grootschalige investeerders. Deze doelgroep vraagt niet om specifieke kassen of gewassen, maar wil alles turnkey geleverd hebben (vanaf assortimentskeuze tot productie tot afzet), liefst met een garantie op winst. De Nederlandse (veelal MKB-) bedrijven kunnen dit onvoldoende aan en dus is samenwerking en het op een juist niveau gesprekspartner zijn, iets waar verder aan gewerkt moet worden. Samenwerking in de keten en met bedrijven uit andere sectoren kan een oplossing bieden. Daarbij moeten de bedrijven zelf goed nadenken over hun verdienmodel en strategie.

 

Een tweede conclusie is dat de rol van de Nederlandse overheid in veel landen van groot belang is om echt ergens binnen te komen en het commitment te verkrijgen voor (publiek-) private projecten. Het is van belang dat er een structurele betrokkenheid ontstaat om markten te openen en handelsbelemmeringen weg te nemen op de voor het bedrijfsleven interessante gebieden. Een langdurige agendering van de relevante thema’s en een passend instrumentarium is nodig om een goede basis te leggen voor het bedrijfsleven. Een keer naar een land gaan met een aantal bedrijven, een MoU tekenen en dan weer weg, werkt vaak onvoldoende. Een gedegen voorbereiding op Nederlandse USP’s, een langdurig partnership en goede coördinatie, zijn essentieel om in een bepaald land ook een vuist te kunnen maken.

Het bedrijfsleven moet hierover veel duidelijker zijn naar de Nederlandse overheid.

 

 

Holland Horti International

Met deze doelstellingen heeft de sector ook gekozen voor een vernieuwde uitstraling van het samenwerkingsverband. De Dutch Horticultural Trade Board gaat verder onder de naam Holland Horti International. Met deze nieuwe naam en uitstraling, wil de sector haar ambitie en dynamiek beter weergeven.

Holland Horti International staat dicht bij het bedrijfsleven. Zij acteert alleen pre-competitief en is stimulerend, faciliterend en coördinerend aan het bedrijfsleven. Zij is namens het verenigde bedrijfsleven gesprekspartner voor de (Nederlandse) overheden en buitenlandse stakeholders.

De nieuwe naam zal binnenkort verder doorgevoerd worden in de huisstijl en externe communicatie. De oude initiatieven zullen daarmee worden opgeheven.