Visie & Strategie

Visie

Greenport Holland baseert haar activiteiten op het topsectoradvies 'Bron voor groene  economie' en de daaruit voortvloeiende 'Uitvoeringsagenda 2012-2016' voor wat betreft Onderzoek, kennis en innovatie, Human Capital Agenda en het Buitenlandbeleid.

Kernpunten

  • substantiële verhoging van de toegevoegde waarde         
  • koploper in duurzame productie   
  • Europees netwerk voor handel en transport van versproducten onder Nederlandse regie       
  • een mondiale koploperspositie op het gebied van kennis, innovatie en standaardisatie
  • duurzaam ingerichte tuinbouwclusters
  • een top vijf positie op de arbeidsmarkt
  • essentiële bijdrage aan gezondheid van mensen in een gezonde omgeving