Werkorganisatie

Stakeholdersnetwerk

Greenport Holland heeft beschikking over een klein bureau, dat bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, manager en een secretariaat. De organisatie maakt voor kennis en expertise gebruik van de professionals die de leden van  Greenport Holland in huis hebben. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van het stakeholdersnetwerk en blijft de organisatie slank en flexibel. Bovendien bevordert dit de onderlinge kennisuitwisseling in het cluster, waardoor het greenportnetwerk verder wordt versterkt. Neem voor meer informatie contact op.

Samenwerking met de overheden

Inrichting van Greenport Holland en van het zogeheten Overhedenoverleg betekent dat binnen het cluster twee nauw samenwerkende, maar aparte landelijke besturingsorganen ontstaan. Juist vanwege de kracht door samenwerking blijft de al langer functionerende gezamenlijke managementgroep actief. Dit zorgt mede zorgt voor verbinding. Deze managementgroep bestaat uit greenportprofessionals uit bedrijfsleven en overheden (Rijk, provicies en gemeenten).