Zes Greenports

In Nederland kennen we zes greenportclusters

 

 

Greenport Westland-Oostland 

Is Nederlands grootste internationale glastuinbouwcluster. Alle wereldspelers in productie, handel, kennis, innovatie en logistiek zijn hier te vinden.

Greenport Venlo

Nederlands tweede tuinbouwgebied, is in opkomst dankzij haar strategische ligging vlakbij belangrijke afzetgebieden als Duitsland en Midden-Europa.

Greenport Aalsmeer

In en rond Aalsmeer zijn sierteelt, veredeling, vermeerdering, productie, de veiling en de handel geconcentreerd. Dat Schiphol vlakbij ligt, is een groot logistiek voordeel.

Greenport Duin- en Bollenstreek

Waar bollen en bloemen te vinden zijn is bekend van de bollenvelden en de Keukenhof. Wonen, werken en toerisme zijn sterk met elkaar verbonden.

Greenport Boskoop 

Is wereldwijd bekend, maar dan op het gebied van boom- en heesterteelt. Productie, handel en kennisinstellingen zijn hier bij elkaar te vinden.

Greenport Noord-Holland Noord

Is een van de meest veelzijdige agriregio’s van Nederland. Verschillende sterke sectoren zijn aanwezig: akkerbouw, visserij, bollenteelt, dierhouderij, fruitteelt, glastuinbouw, vollegrondsgroententeelt en zaadveredeling (SeedValley).

Naast de zes greenports zijn en nog een aantal grootschalige productiegebieden (satellietgebieden) die samen met de greenports Greenport Holland vormen.